กองทัพเรือ ร่วมทุกภาคส่วน ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ สนองพระดำริ พระเจ้าหลานเธอฯ

0
276

เมื่อ 4 มกราคม 61 กองทัพเรือ โดยหน่วยงาน ทัพเรือภาคที่ 1 นำโดย พลเรือตรี พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยเต่าทะเล จำนวน 33 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  โดยมี หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยงานดำเนินการตามโครงการฯ ได้น้อมนำพระดำริของพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมเสียของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จนก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะพลิกฟื้นความสมบูรณ์ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และให้เต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์หมดไป ให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป.