กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ 5 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพ

0
111

เมื่อ 9 พฤษภาคม 61 ที่ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265-269 จำนวน 5 ลำ จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด ผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือยักษ์ใหญ่ภายในประเทศ โดยมี คณะทำงานประจำผู้บัญชาการทหารเรือ คณะกรรมการจัดซื้อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพลประจำเรือ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน

ซึ่งภายหลังพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ส่งมอบเรือตรวจการณ์ทั้ง 5 ลำ ให้อยู่ในอำนาจดูแลของ พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และประจำการอยู่ในสังกัด กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร ผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง เป็นผู้ดูแลสั่งการ และควบควบการปฏิบัติ

พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด ต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพเรือ ในการตรวจการตามแนวชายฝั่ง เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแทรกซึมทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย โดยมีคุณลักษณะและขีดสมรรถนะที่สำคัญ สามารถตรวจจับ ติดตาม พิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ ป้องกันตัวเองจากเรือผิวน้ำ และอากาศยานข้าศึก ตามขีดความสามารถของอาวุธประจำเรือ และปฏิบัติการได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติการในทะเลของกองทัพเรือ มีความสำบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จ ในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 2551-2560 กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 24 ลำ ทดแทนเรือที่ปลดประการ เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรือทั้ง 5 ลำ เป็นเรือในชุดที่ 4 จากเดิมรับมาแล้ว 14 ลำ มีการลงนามว่าจ้างต่อเรือโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 627 ล้านบาท จนแล้วเสร็จส่งมอบอย่างเสร็จสมบูรณ์

สำหรับ คุณลักษณะทั่วไปของ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง มีระวางขับน้ำเต็มที่ 45 ตัน ขนาดเรือยาวตลอดลำ 21.40 ม. กว้าง 5.56 ม. กินน้ำลึก1.05 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล กำลังเครื่องยนต์ 1,029 KW อาวุธประจำเรือ ปืนกลหลักติดตั้งหัวเรือขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ปืนกลติดตั้งท้ายเรือขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก และเครื่องยิงลูกระเบิดติดตั้งท้ายเรือขนาด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 กระบอก.