กองทัพเรือ มอบวุฒิบัตรทหารกองประจำการ จบหลักสูตรวิชาชีพ สร้างรายได้หลังปลดประจำการ

0
287

พัชรพล ปานรักษ์

กองทัพเรือ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรทหารกองประจำการ ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ หลังปลดประจำการจากกองทัพ

เมื่อ 9 มิถุนายน 60 พลเรือตรี ภรเดช คะชา รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ,อธิบดี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ,ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ,ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ,ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย และกรรมการผจก.บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับทหารที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 88 นาย แบ่งเป็น 7 สาขา ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาชีพช่าง 6 สาขา คือ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างปูนปั้นไม้เทียม และการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์(การขับรถขนส่งระบบโลจิสติกส์สากล)

พลเรือตรี ภรเดช คะชา กล่าวว่า ตามที่ กองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานต่าง ๆ ในการเห็นประโยชน์ร่วมกัน ที่จะพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการของกองทัพเรือ จึงได้จัดฝึกอบรมอาชีพทหารเป็น 4 รุ่น ในปีงบประมาณ 2560 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทหารกองประจำการ ได้มีทักษะความรู้ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพช่างต่าง ๆ อันจะสามารถนำวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว เมื่อปลดประจำการไปแล้ว จึงนับเป็นการสร้างโอกาสอันดี ให้กับทหารกองประจำการ ได้ใช้เวลาอย่างคุ่มค่าตลอดห้วงระยะเวลา 2 ปี ที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ภายใต้ผืนธงราชนาวี.