กองทัพเรือไทย-ออสเตรเลีย เปิดฝึกผสมรหัส AUSTHAI 2019 รับมือภัยคุกคาม

0
107

เมื่อ 22 เมษายน 62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) พร้อมด้วย Mr. Allan Mckinnon เอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกผสม ภายใต้รหัส  “AUSTHAI 2019” ระหว่าง กองทัพเรือไทย-กองทัพเรือออสเตรเลีย โดยมี พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 ผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ CMDR. Troy Van Tienhoven ผู้บังคับการเรือ HMAS Parramatta และกำลังของ 2 ประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ลานจอดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


                การฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย – กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยาน ต่อต้านภัยคุกคามทั้ง 3 มิติ โดยมุ่งเน้นการทำสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อเป็นโอกาสสู่การพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 62 ใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนบน

ในส่วนกำลังกองทัพเรือไทย ประกอบด้วย เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 2 ลำ ส่วนของกองทัพเรือออสเตรเลีย มี เรือฟริเกต HMAS Parramatta เรือส่งกำลังบำรุง HMAS Sirius เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ MH–60R เครื่องบินลาดตระเวน P-8Aทั้งนี้ จะมีการฝึกยิงอาวุธจริงด้วยปืนเรือด้วย.