กสท. นำ Air Blown System มาใช้นำสายสื่อสารลงท่อ ลดผลกระทบพื้นผิวจราจร คาดแล้วเสร็จเมษาปีหน้า

0
278

เมื่อ 13.30 น.วันที่ 6 กันยายน 61 พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการ การโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 8/2561 โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมือง พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) นำเสนอรูปแบบ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในขณะนี้ ได้วางท่อร้อยสาย วางบ่อพัก ที่จะต้องเปิดผิวถนนไปแล้ว 90% ซึ่งงานต่อจากนี้เป็นงานลากสายไฟฟ้าลงดิน โดยทำการปิดถนนเป็นบางจุด โดยใช้เวลาทำงาน 4 เดือน คือระหว่าง เดือนกันยายน-ธันวาคม 61 คาดจะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการรื้อถอนของสายไฟฟ้าที่อยู่บนถนนนำลงดินต่อไป  หรือเป็นการเปลี่ยนระบบเคเบิ้ลอากาศเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดินแทนนั่นเองและจะทำการถอนเสาไฟออกไปได้ในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้น กสทช.จะต้องทำวางท่อร้อยสายนำสายสื่อสารลงดินควบคู่ไปกับการทำงานของ กฟภ.ด้วย เพื่อรองรับกับการทำงานให้ต่อเนื่องกันและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้มติในประชุมได้มอบหมายให้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ดำเนินการนำท่อสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา  โดยนำเทคโนโลยี Air Blown System หรือการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลม มาใช้นำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินได้  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถร้อยสายสื่อสารด้วยความเร็ว 100 เมตร / นาที มีระยะทางการควบคุมได้ไกลกว่า 4 กิโลเมตร ของถนนพัทยาเหนือทั้งสองฝั่ง  อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พื้นที่น้อย ช่วยลดผลกระทบด้านการทำงานบนพื้นที่ผิวจราจร ทำให้สามารถดำเนินการ พร้อมกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ตามแผนงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2562.