กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยามอบเงิน 50,000 บาท สมทบโครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังให่ผู้ป่วยเอดส์

0
157
นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการ มอบเงิน 50,000 บาท สมทบโครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังให่ผู้ป่วยเอดส์ โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการ มอบเงิน 50,000 บาท สมทบโครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังให่ผู้ป่วยเอดส์ โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เมื่อ 27 ธันวาคม 60 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เดินทางมาพร้อมคณะกรรมการ เพื่อเข้ามอบเงิน จำนวน 50,000 บาท นำไปสมทบโครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังให้ผู้ป่วยเอดส์ โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการร่วมกันทำบุญของคณะกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวิธี โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสงบสุข

ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กล่าวขอบคุณ และเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า โครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังให้ผู้ป่วยเอดส์นั้น ทางเทศบาลได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามาก และขาดงบประมาณอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และจะนำเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไปสมทบในการดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จลุล่วงในเร็วๆนี้.