กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาร่วมใจทำดอกดารารัตน์ ตั้งเป้า 30,000 ดอก

0
134
นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นางนารี สีหมอก เลขาฯ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิd ฯ ร่วมใจกัน ทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นางนารี สีหมอก เลขาฯ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิd ฯ ร่วมใจกัน ทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 20 มิถุนายน 60 ที่สวนอาหารเรือนไทย นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นางนารี สีหมอก เลขาฯ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิก ฯ ร่วมใจกันทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้

โดยทางกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้ตั้งเป้าหมายในการทำดอกดารารัตน์ไว้สมทบจำนวน 30,000 ดอก เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณของประชาชน ที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นทางกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาจึงได้พร้อมใจกันทำดอกดารารัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ซึ่งจะดำเนินการทำทำดอกดารารัตน์ ไปทุกวันจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 60 และจะทำการรวบรวมไปมอบที่อำเภอบางละมุง เพื่อที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวงต่อไป