กลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดงานสังสรรค์แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

0
152

เมื่อ   28 กันยายน 62 ที่ โรงแรมมิตร บีช โฮเทล พัทยา   กลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน โดยมี  MR. Hans  van  den  Executive Directer  (NTCC) Simon Matthews  Chairman of BCCT พร้อมด้วยสมาชิก หอการค้าเยอรมัน-ไทย GTCC นักธุรกิจ เข้าร่วม กว่า  100 คน ซึ่งในครั้งที่เป็นการประสานเครือข่ายทำงานภาคตะวันออก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรภาคธุรกิจในองค์กร เช่น ธุรกิจออนไลน์    สื่อสิ่งพิมพ์   การค้าขายส่งออก ธุรกิจนำเข้า  ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ  เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทาง การพัฒนา ต่อยอด ธุรกิจ ซึ่งกันและกัน  เสมือนการค้าขายแลกเปลี่ยน ปรับสภาพให้เข้ากับสภาวะสังคมเศษฐกิจในยุคปัจจุบัน.