กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยึดหลัก 3 ป.ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย และปกป้องสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวไทย

0
170
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองพัทยา
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองพัทยา

เมื่อ 17.00 น.วันที่ 7 เมษายน 61 ที่ เซ็นทรัลมารีน่าพัทยา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ยึดหลัก 3 ป.คือ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย และปกป้องสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยว ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯ มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจำนวน 10 จังหวัด ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นในปีนี้ จึงมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยทางกระทรวงฯได้เตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น อีก 15 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล และคำแนะนำการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้หลัก 3 ป. คือ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย และปกป้อง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำคลิปบทบาทหน้าที่ของกองมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ สำหรับแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

นายพงษ์ภาณุ ได้เปิดเผยผ่านมายังเจ้าหน้าที่ ที่ทำการลงพื้นที่ว่า ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อประสบเหตุทางการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2561 นี้ กระทรวงฯ จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 30 จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและสามารถสื่อสารภาษาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี และอาหรับ เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ TAC ให้ได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกศูนย์ฯไม่น้อยกว่า 250 คน ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียน หรือ ขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 0 2134 4077 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10 โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 คน เกิดการท่องเที่ยวที่หนาแน่น และคาดการณ์ยอดการจับจ่ายใช้สอย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยู่ที่ 50,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุท้องถนนให้น้อยลงด้วย.

เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ด้วยหลัก 3 ป.ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย และปกป้อง เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวไทย
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ด้วยหลัก 3 ป.ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย และปกป้อง เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวไทย
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย