กรมเจ้าท่า จัดโครงการฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน พร้อมส่งมอบหาดทรายโฉมใหม่

0
140

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 62   ที่ บริเวณชายหาดพัทยากลางนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบสัญลักษณ์ความสำเร็จ ของโครงการเสริมสร้างชายหาดเมืองพัทยาใน “โครงการกรมเจ้าท่าฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน” โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมส่งมอบสัญลักษณ์ รูปภาพชายหาดพัทยาโฉมใหม่ สวยงาม กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยาทางทะเลและชายฝั่ง ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

พัทยาหรือเมืองพัทยา เป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งหนึ่ง เมืองพัทยามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าว กระโดด สถานบันเทิง สถานบริการ สวนสนุก โรงแรมระดับต่างๆ รวมถึงร้านอาหารร้านขายสินค้านานาชนิด เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม

สำหรับการท่องเที่ยวทางทะเล ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วมุมโลก และชายหาดพัทยา ที่มีหาดทรายทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล ด้วยความยาวจากพัทยาเหนือ ถึงพัทยาใต้ เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบนชายหาดและในทะเล นับได้ว่าเป็นชายหาดที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ชายหาดพัทยาประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดถดถอย และลดขนาดลงไปทุกปี จนพื้นที่ทราย ชายหาดพัทยาไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อนบนชายหาดได้ ส่วนใหญ่พื้นที่ชายหาดหรือความกว้างเฉลี่ยเพียง 3 – 5 เมตร ในบางช่วงเวลาไม่เหลือพื้นที่ชายหาดให้ใช้งานได้เลย ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา สภาพปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน
ดังนั้นกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำจุฬาฯ ทำการศึกษาสำรวจออกแบบและก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2562 ทำให้ชายหาดพัทยาจากบริเวณพัทยาเหนือโรงแรมดุสิตธานี ถึงปากทางพัทยาใต้บริเวณ Walking Street ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ทำให้ชายหาดพัทยากลับมาสวยงาม มีชีวิตชีวาอีกครั้ง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา โดยความร่วมมือจากกรมเจ้าท่าผู้มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ในการนี้กรมเจ้าท่าจึงได้จัด “โครงการกรมเจ้าท่าฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน” ขึ้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงาน และความสำเร็จของโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยาอันเป็นตัวอย่างที่ดีของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบอ่อน (Soft Solution) ด้วยการเสริมทรายชายหาด (Beach Nourishment) ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยมีพิธีส่งมอบสัญลักษณ์ความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างชายหาดพัทยา เพื่อคืนชายหาดที่สวยงาม ให้กับเมืองพัทยา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้พื้นที่หาดทรายโฉมใหม่ ที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นชายหาดที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย.