กรมอุตุฯ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามข่าวมรสุมฤดูร้อน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

0
105

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ให้เฝ้าระวังมรสุมฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดมรสุมพายุโซนร้อนขึ้นนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ขอให้ประชาชน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย เคหะสถานบ้านเรือนของท่าน ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน และสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ติดตั้งใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  ให้หมั่นตรวจสอบการติดตั้งให้มีความมั่นคงและปลอดภัย​ เมื่อเกิดลมพายุหรือฝนตกฟ้าคะนอง หากได้รับติดตั้งที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากวัสดุต่างๆ ของป้ายอาจปลิว และไปแตะแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังจากมรสุมฤดูร้อนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัยเมื่อมีฝนตกหนัก และไม่ควรอยู่ที่โล่งแจ้ง และใต้ต้นไม้เด็ดขาด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจมีแรงธาตุเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดกระแสฟ้าลงได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้.