กรมทรัพย์ฯ ติดตามความคืบหน้า โครงการชายหาดเมืองพัทยาปลอดบุหรี่

0
321

หลังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศห้ามสูบบุหรี่ บริเวณชายหาด 24 แห่งทั่วประเทศ โดยในส่วนของเมืองพัทยา ได้เลือกหาดดงตาลนำร่องโครงการดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีการเรียกผู้ประกอบการชายหาด มารับทราบแนวทางการปฏิบัติ โดยให้มีการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ เอาไว้รองรับตามที่เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุด บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) พร้อมคณะทำงานเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ของการดำเนินการโครงการชายหาดเมืองพัทยาปลอดบุหรี่ ที่บริเวณเขตปลอดโค้งดงตาล โดยพบว่าผู้ประกอบการชายหาด และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี

นายธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) กล่าวา ตามที่กระทรวงได้มีนโยบายดังกล่าวขึ้นนั้น จากการลงพื้นที่เมืองพัทยาติดตามโครงการชายหาดปลอดบุหรี่พบว่ามีความคืบหน้าของโครงการไปในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งผู้ประกอบการชายหาดเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างมีความเข้าใจต่อนโยบายดังกล่าว และให้ความร่วมมือที่ดี ส่งผลให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ หลังจากนำร่องชายหาดดงตาล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว หาดอื่นๆ ที่มีความพร้อมในเขตเมืองพัทยา  ก็สามารถจัดระเบียบเรื่องดังกล่าวตามได้โดยทันที ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นชายหาดใด ทั้งนี้เพราะหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชายหาดเมืองไทยจะหมดความงดงามลงไป จนเสื่อมโทรมตามกาลเวลา.