กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ นับแสนบาท

0
112

พัชรพล ปานรักษ์

เมื่อ  1 มิถุนายน 60 ณ กองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.)  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการในสังกัด กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ แบ่งเบาภาระให้กับข้าราชการ

นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ที่มีเกณฑ์การเรียนดี ความประพฤติดี เอาใจใส่ต่อการเรียน และเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ในปีนี้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การพิจารณารวม 39 ราย แบ่งเป็นทุนระดับอนุบาล 9 ทุน ระดับประถมศึกษา 18 ทุน และมัธยมศึกษา 12 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท.