กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเคร่งครัดใส่หน้ากากตลอดเวลา

0
189

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ ยังพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 2 สายพันธุ์หลักคือ พบสายพันธุ์เดลตา 69.1% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบสายพันธุ์อัลฟา 28.2% เชื้อไวรัสนี้ติดต่อกันง่ายและรวดเร็วมาก ดังนั้น การใส่หน้ากากอนามัย 100% จะช่วยได้มาก ทั้งลดการแพร่เชื้อจากคนติดเชื้อและป้องกันการรับเชื้อในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเป็นอย่างได้ผลดี


การใช้หน้ากากอนามัยให้ได้ผลดีที่สุดคือ การใช้โดยยึดหลัก 3 ถูกคือ ถูกเวลา ถูกวิธีและถูกชนิด โดยขณะนี้ขอให้เพิ่มความความระมัดระวังและเคร่งครัดมากเป็นพิเศษ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยหน้ากากผ้าเหมาะสำหรับทำกิจกรรมในที่ที่มีคนน้อย ไม่แออัด เช่น ในบ้าน หน้ากากอนามัยที่เป็นใยสงเคราะห์ เช่น หน้ากากทางการแพทย์ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ปิด เช่น ในห้อง สวม 1 ชั้นก็เพียงพอ แต่หากจำเป็นต้องไปในแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอให้ใส่ 2 ชั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน สวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอกและไม่ว่าจะเป็นหน้ากากชนิดใด จะต้องคาดให้ถูกต้องคือ ต้องแนบชิดหน้าและคลุมจมูก แก้มและคางเสมอนอกจากนี้ ขอให้ประชาชนตระหนัก โดยยึดหลักปฏิบัติอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 6 ประการคือ ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก ดูแลให้หน้ากากแนบกับหน้าเสมอ ไม่ใส่หน้ากากซ้ำ ควรเปลี่ยนทุก 6-8 ชั่วโมงหรือเปลี่ยนทุกวัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากขณะสวม หากจำเป็นให้รีบล้างมือทันที ห้ามใช้หน้าการ่วมกับผู้อื่น และ การทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วในถังขยะอย่างระมัดระวัง พับก่อนทิ้งใส่ถุงมัดปากถุงให้สนิท หากกรณีเป็นผู้ติดเชื้อขอให้ทิ้งใส่ถุง 2 ชั้น ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422 – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)