กรมการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองพัทยาเตรียมจัดงาน Green Tourism ที่แหลมบาลีฮาย

0
101

เจษฎา หอมกลิ่น

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเมืองพัทยาเตรียมจัดงาน( Green Tourism)  16 - 17 มิ.ย.นี้ ที่แหลมบาลีฮาย
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเมืองพัทยาเตรียมจัดงาน( Green Tourism) 16 – 17 มิ.ย.นี้ ที่แหลมบาลีฮาย

เมื่อ 16 พฤษภาคม 60 ที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา  นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะ นำเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว( Green Tourism) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560 เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ เพื่อขอคำแนะนำพื้นที่การจัดงานและความร่วมมือด้านต่างๆ โดยรองนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้ นายเสรี จำปาเงิน ผอ.ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พาชมสถานที่ บริเวณชายหาดพัทยาและแหลมบาลีฮาย เพื่อดูความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน

สำหรับโครงการนี้เป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต้องการปลุกจิตสำนึกของนักท่องเที่ยว ประชาชน ทุกภาคส่วน ให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ให้อยู่คู่ธรรมชาติที่สวยงามต่อไป