กฟภ.เมืองพัทยา ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ถนนพัทยาใต้ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน หวั่นไฟฟ้าลัดวงจร

0
71

เมื่อ 20 กันยายน 61 ที่ บริเวณใกล้เคียงปากซอยกอไผ่ ฝั่งพัทยาใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่  พร้อมรถกระเช้าและอุปกรณ์  ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขึ้นสูง จนปกคลุมสายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ยาวตลอดทั้งสาย จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่ง เพื่อความปลอดภัย โดยทำการตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าออก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับในช่วงที่มีพายุฝนลมแรง ที่อาจพัดพากิ่งไม้  มาพาดสายไฟ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ง่าย

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะทยอยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ที่มีป่ารกทึบ และจะดำเนินการแก้ไขให้เป็นแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรต่อไป.