กฟภ.รื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ เฟส 2 เพื่อเข้าสู่เมืองแห่งการไร้เสาไฟ

0
228

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ร่วมกับ 38 ผู้ประกอบการสายสื่อสาร ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยาเหนือฝั่งซ้าย เฟส 2 ระหว่างวันที่ 8-20 ธันวาคม 63 ซึ่งเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือ มีทั้งสิ้น 226 ต้น ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก คาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสาร และเสาไฟออกทั้งหมด บนถนนพัทยาเหนือ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้


สำหรับการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าในส่วนของเมืองพัทยา มีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 โดยได้มีการดำเนินการล็อตแรก บนถนนสายพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร จนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา.