กฟภ.จับมือเมืองพัทยา พร้อมเดินหน้าสายไฟลงดิน เริ่มพัทยาเหนือเส้นแรกธันวาคมนี้

0
123
(จากซ้ายไปขวา) พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1พร้อมเดินหน้าสายไฟลงดิน เริ่มที่พัทยาเหนือเส้นแรก ในเดือนธันวาคมนี้
(จากซ้ายไปขวา) พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1พร้อมเดินหน้าสายไฟลงดิน เริ่มที่พัทยาเหนือเส้นแรก ในเดือนธันวาคมนี้

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 8 มิถุนายน 60 ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 2 โดยมี พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการโยธาและสาธารณูปโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการนำระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบเหนือดิน (Overhead Line) ลงใต้ติน (Underground System) โดยมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และเมืองพัทยา

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ได้ชี้แจงรูปแบบและข้อมูลการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นจากปากทางพัทยาเหนือถึงวงเวียนปลาโลมา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได้ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนธันวาคม 2560 จะได้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน นับจากวันลงนามสัญญาหรือเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยการวางระบบไฟฟ้า 3 ระบบแรงดันประกอบด้วย 1.ระบบแรงดัน 115 KV ก่อสร้างบริเวณใต้ผิวจราจรฝั่งขาเข้าชิดเกาะกลางถนน เริ่มจากปากทางสุขุมวิทพัทยาเหนือ ถึง โครงการเทอร์มินอล 21 ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร 2.ระบบแรงดัน 22 KV ใช้พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใต้เกาะกลางถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กม.จากปากทางพัทยาเหนือสิ้นสุดที่วงเวียนปลาโลมา 3.ระบบแรงดันต่ำ คือเป็นระบบจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟริมถนน เช่น ตึก อาคารพาณิชย์ บ้าน ที่ตั้งอยู่ 2 ฝั่งถนนพัทยาเหนือ โดยทั้ง 3 ระบบนี้จะดำเนินการก่อสร้างด้วยวิธี Open Cut หรือแบบเปิดถนน เส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากปากทางพัทยากลางถึงแยกชุมสาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจะครบถ้วน 100% หลังจากนั้นจะเป็นการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป

ทั้งนี้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 157 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาได้อย่างเต็มรูปแบบ

ถนนเส้นพัทยาเหนือเดิมที่ก่อนปรับภูมิทัศน์ที่มีสายไฟรุงรัง
ถนนเส้นพัทยาเหนือเดิมที่ก่อนปรับภูมิทัศน์ที่มีสายไฟรุงรัง
แผนพังการพัฒนาสายไฟลงดิน เริ่มพัทยาเหนือเส้นแรก
แผนพังการพัฒนาสายไฟลงดิน เริ่มพัทยาเหนือเส้นแรก