กปภ.พัทยา จัดโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15 % เฉลิมพระเกิยรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
186

เมื่อ 9 พฤษภาคม 62   นายสุทัศน์  นุชปาน ผจก.กปภ.ส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) เปิดเผยว่า ได้มีการจัดโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15 % เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10  ทางการประปาส่วนภูมิภาค จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึง  กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ลดค่าติดตั้งประปา 15%  ให้แก่ประชาชน ที่ขอติดตั้งประปาประเภทที่อยู่อาศัย ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 62 นี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กปภ.จะลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ   เฉพาะส่วนเหมาจ่าย ที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำประปา ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง.