กกต.ประกาศห้ามขาย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ฝ่าฝืนโทษหนัก

0
105
เมื่อ 16 มีนาคม 62 ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบ  หน้ากรณี  กกต.ประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (23 มีนาคม 62) จนถึงเวลา 18.00 น. (24 มีนาคม 62) ของวันเลือกตั้ง  ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งโดยรวมคาดว่าผู้ประกอบในเมืองพัทยา จะให้ความร่วมมือภาครัฐเป็นอย่างดีเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง.