กกต.ชลบุรี ซักซ้อมการลงคะแนนการใช้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเลือกตั้งที่ 6

0
107

เมื่อ 6 มีนาคม 62    ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุ มชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   คณะกรรมการการ  กต.ตร. จังหวัดชลบุรี   นำทีมงานเจ้าหน้าที่ กก.ต.จ.ชลบุรี   ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 62   ซึ่งทาง กก.ต.จังหวัดชลบุรี  ได้นำเจ้าหน้าที่มาแนะนำ  วิธีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแก่ผู้สูงอายุ

               โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบรายชื่อ   แสดงบัตรประชาชน   รับบัตรเลือกตั้ง   เข้าคูหา  กาให้ชัด   พับและหย่อนบัตรด้วยตนเอง   บัตรใบเดียว กาได้หมายเลขเดียว  นอกจากนี้ในส่วนของคูหาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนผู้สูงอายุบางละมุง  มีในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเพิ่ม   ได้แก่แว่นขยายประจำคูหา  กับ  ไฟส่องสว่างเพิ่ม   เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น   นอกจากยังพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากร่วมทดลองการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในการจำลองสถานการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้   สำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้พบว่ามจำนวนผู้สูงอายุ ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 31 คน  และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 91 คน.