Z Quadrat จากเยอรมนี สอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้ แก่เด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

0
158

เมื่อ   4  ตุลาคม 2562 ที่ ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน  Mr.Daan Apeldoorn และ Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​  ได้จัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้ ด้วยชุดตัวต่อเลโก้ ” LEGO MINDSTORMS EV3 ” ให้กับกลุ่มนักเรียนเด็กโตหญิง ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การฝึกฝนต่อหุ่นยนต์​ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์​ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพราะเมื่อเด็กๆได้เล่นตัวต่อ เด็กๆจะมีโอกาสฝึกแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) ได้ลองค้นหาว่าตัวต่อชิ้นใดที่เหมาะสำหรับการสร้างสิ่งที่เราต้องการ ในกระบวนการนี้ เราจะได้ลองผิดลองถูก จนกว่าเราจะพบว่าชิ้นส่วนไหนเหมาะสมที่สุด

ประโยชน์ที่เราได้อย่างชัดเจน คือ การวางแผนและการจัดการ  ซึ่งระหว่างการวางแผนต้องจัดความคิดหรือจินตนาการให้เป็นระบบอย่างชัดเจน  ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะสามารถวัดความสร้างสรรค์ของผู้เรียนรู้ได้จากตัวต่อประกอบขึ้นมาว่าดูน่าสนใจแปลกใหม่เพียงใด

นอกจากนั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ในครั้งนี้ ยังมีอีกมากมาย อาทิ ฝึกสมาธิ และการจดจ่ออยู่กับงานที่ทำให้สำเร็จ ฝึกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะการสังเกตุ การทดลอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการต่อหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรม Codingฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Social Skill) ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์.