YWCA ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ทั่วจังหวัดชลบุรี 304 ทุน

0
160
นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA (วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก พร้อมนางโสภิญ เทพจักร ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุนการศึกษา นักเรียนทั้งหมด 304 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,500 บาท
นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA (วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก พร้อมนางโสภิญ เทพจักร ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุนการศึกษา นักเรียนทั้งหมด 304 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,500 บาท

เมื่อ 1 ธันวาคม 60 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท พัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ในโครงการครอบครัวอบอุ่น ของสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา โดยมีนางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA.(วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกให้การต้อนรับ โดยมีนางโสภิญ เทพจักร ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป ร่วมมอบทุนการศึกษา

นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA. (วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา กล่าวว่า โครงการครอบครัวอบอุ่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 28ในการมอบทุนการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กเยาวชน ควรจะได้รับการศึกษาในวัยอันควร เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

ในการดำเนินโครงการนั้น ทางโรงเรียนแต่ละแห่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยคัดคุณสมบัตินักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทั้งรายบุคคลหรือในนามของสโมสร นักเรียนและนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษามีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ร่วมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน 7 สถาบัน ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 11 โรงเรียน สำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี จำนวน 33 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 8 คน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 5 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 1 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 1 คน รวมทั้งหมด 304 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 625,500 บาท  หรือเฉลี่ยทุนละประมาณ  2,000 บาท

ด.ญ. ศศิวิมล เพ็งบุญ หรือ น้องพลอย ศึกษาอยู่ที่ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ ได้เขียน บรรยายความรู้สึกและเผยความในใจว่า หนูขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างมาก และหนูจะตั้งใจหมั่นเพียรศึกษา และเป็นคนดีของสังคม และหากมีเวลาว่างมีโอกาสก็จะหมั่นทำความดีต่างๆที่สามารถทำได้ คืนสู่สังคมสม่ำเสมอ มีเมตตาต่อสัตว์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และช่วยเหลือคนด้อยโอกาส เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ

นางโสภิญ เทพจักร ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
นางโสภิญ เทพจักร ผู้บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ด.ญ. ศศิวิมล เพ็งบุญ เผยความในใจต่อผู้มีอุปการะคุณ
ด.ญ. ศศิวิมล เพ็งบุญ เผยความในใจต่อผู้มีอุปการะคุณ
นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA (วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา มอบทุน สนับสนุนเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบ
นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA (วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ.) กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา มอบทุน สนับสนุนเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบ