YWAM ร่วมกับสโมสรโรตารีจอมเทียน ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา 5

0
292
นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียน ร่วมกับตัวแทนจากองค์กร YWAM ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและสันทนาการ แก่เยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา 5
นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียน ร่วมกับตัวแทนจากองค์กร YWAM ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและสันทนาการ แก่เยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา 5

เมื่อ 6 กันยายน 61 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียน ร่วมกับตัวแทนจากองค์กร YWAM ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและสันทนาการ ถามตอบทายปัญหา แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-6 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ กล้าคิดกล้าแสดงออก ให้สามารถสื่อสารพูดคุยในเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้ โดยทาง YWAM และสโมสรโรตารีจอมเทียน ได้มีการแจกคู่มือเสริมการเรียนการสอนกว่า 100 เล่ม ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อโดยเป้าหมายของ 2 องค์กรที่ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม มุ่งหวังในเยาวชนไทย มีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ดีขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน.