Spiritual Health Foundation บริจาคทุนสนับสนุนโครงการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

0
194

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 63  ที่ โรงเรือนชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ติดกับ รร.ไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา Carolin และ Alexander Toskar จาก Spiritual Health Foundation and Spiritual Health Charity พร้อมด้วย Khun Vicki Weber ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับเด็กข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน    พร้อมกันนี้ ยังได้บริจาคทุนสนับสนุนโครงการของมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จำนวน 320,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นผู้รับมอบ.