KAAN SHOW Pattaya เปิดให้เด็ก จากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี กว่า 50 คน เข้าชม

เมื่อ   11 มกราคม 63 ที่  KAAN SHOW Pattaya ถนนเทพประสิทธิ์ ทางคณะผู้บริหาร ฯ เปิดให้เด็กจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี และเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน เข้าชมแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ  เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา และ ผู้แทนจากบริษัท KAAN Show Pattaya เป็นผู้ส่งมอบบัตรชมการแสดง KAAN Show  สุดยอดโชว์ระดับโลกจำนวน 50 ใบ  ให้กับเด็กในความอุปการะของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เข้ารับชมการแสดง   โดยมี นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ  HHN เพื่อเด็กไทย นำเด็กในการดูแลจากบ้านเอื้ออารี และเจ้าหน้าที่ เข้ารับชมการแสดง เพื่อให้เด็กได้เปิดโลกกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เป็นของขวัญในเดือนของวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563.