BPH ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ครูและเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN ในโครงการ I RESCUE

0
284

เมื่อ 30 เมษายน 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี นายนาวี คอนรัตน์ รองหัวหน้า Audio Visual BPH ผู้มีส่วนดูแลโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ I RESCUE โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทำการสอน CPR ทั้งภาค ทฤษฎี และปฏิบัติ แก่คณะครูและเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย


โดยแบ่งเด็กทำกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มเด็กโต โดยสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก ทางเจ้าหน้าที่จะเน้นในส่วนของภาค ทฤษฎี ในส่วนของการตั้งสติและการโทรแจ้งเหตุสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ. 1669 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด
บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน บอกเพศ ช่วงอายุ อาการจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่นอยู่กลางถนนหรือรถติดแก็ส บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และรอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

และสำหรับเด็กโตได้ทำการสอนให้ความรู้ 4 ขั้นตอนในการช่วยชีวิตในเบื้องต้น คือ ปลุกให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีสติ ตามด้วยเรียกรถพยาบาล ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยการปั้มหัวใจ กดลึก 5-6 ซม. ความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที แต่ต้องวางสันมือกลางหน้าอก ตั้งศอกตรงโน้มตัวตั้งฉาก กับผู้หมดสติ สำหรับกรณีจำเป็น หากผู้บาดเจ็บไม่หายใจ ให้เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ช่วยหายใจโดยการเป่าปากให้อากาศเข้าสู่ปาก/ปอด ทำสลับ CPR ด้วยการกดนวดบริเวณทรวงอกเป็นจังหวะ เหมือนการบีบตัวของหัวใจ และสุดท้าย การใช้เครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องช๊อตกระตุ้นหัวใจขนาดเล็ก จะมีอยู่ตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ตามจุด ใกล้กับถังดับเพลิง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้การใช้เครื่องมือดังกล่าว ต้องอาศัยความชำนาญและผ่านการอบรม จะทำให้มีประสบการณ์ในการเข้าช่วยเหลือ ที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หัวใจผู้ประสบเหตุ กลับมาเต้นตามปกติโดยเร็ว ลดการสูญเสีย ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤต

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยายังได้เปิดสอนโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฟรี แต่องค์กรที่ต้องการมาเข้ารับการอบรม จะต้องมีจำนวน 30 คนขึ้นไป เพื่อเป็นวิทยาทาน ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ยามคับขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 089-8261680.