ไทยไลอ้อนแอร์ เติมฝันให้น้องนักเรียนบ้านปงสนุก บินเที่ยวฟรีจากเหนือสู่ตะวันออก

เมื่อ 16 มกราคม 63 พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนง ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง (ผอ.ททท.สนง.ระยอง) ในโอกาสนำคณะครูและนักเรียน ในกิจกรรมโครงการ “Rayong Grow Green เติมฝันให้น้อง” ที่เดินทางมากับสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL1994 เชียงใหม่ – ระยอง  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Loading…

โครงการ “Rayong Grow Green เติมฝันให้น้อง” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง การบินไทยไลอ้อนแอร์  Greenery Melon Farm  และ บริษัท พีดี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด โดยการนำคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.จุน จ.พะเยา รวม 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน จากเหนือสู่ตะวันออก ไปยังแหล่งท่องเที่ยว และสัมผัสธรรมชาติของทะเล เป็นครั้งแรกในชีวิต

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า เด็กเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า จะนำประสบการณ์อันมีค่า ไปเผยแพร่ความรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน  สำหรับสถานที่สำคัญที่จะเดินทางไปเที่ยวชมนั้น ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า ณ หมู่เกาะเสม็ด เรือรบหลวงประแส ณ ทุ่งโปร่งทอง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ เกาะมันใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง และพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นต้น.