โรงแรมในเครือซันไชน์ พัทยา มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงาน 89 ทุน

0
78

เมื่อ 4 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุม ซันไชน์ การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ต.นาเกลือ นายสันต์ และนางวันทนีย์ ศุภรหัสรังสี ประธานกรรมการบริหารโรงแรม และรีสอร์ทเครือในซันไชน์พัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี  นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคณะผู้บริหาร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานในเครือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและบุตรธิดา ที่มี่ผลการเรียนดี รวม  7  โรงแรม  แบ่งออกเป็น โรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ท แอนด์สปา  41 ทุน  โรงแรมเดอะกรีนปาร์ครีสอร์ท 19 ทุน โรงแรมซันไซร์การ์เด้น  รีสอร์ท 5 ทุน โรงแรมซันไซร์วิสต้า  7 ทุน โรงแรมซันไซร์แอนด์เรซิเด้นท์  โรงแรมซันไซน์ ฮิป  โรงแรมเดอะซันเอ๊กซ์ คลูซีฟ 5 ทุนรวม ทั้งสิ้น  จำนวน 89  ทุน

 โดยแบ่งออกเป็นชั้นอนุบาล 13 ทุนๆ ละ 1,800 บ. ประถมศึกษา 41 ทุนๆละ 2,400 บ. มัธยมศึกษา 26 ทุนๆละ 3,000 บ. อุดมศึกษา  9 ทุน ๆ ละ 3,500 บ. รวมจำนวนทั้งสิ้น 231,300 บ. โดยในงานได้มีการให้ตัวแทนเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาออกมากล่าวความรู้สึกความในใจ ที่มีต่อโรงแรมในเครือซันไชน์  “ในหัวข้อคิดถึงพัทยา คิดถึงซันไชน์”  ซึ่งเด็กๆก็สามารถพูดได้อย่างมีสาระ และสร้างความประทับใจให้แก่ทางผู้บริหารเป็นอย่างมาก เสร็จสิ้นพิธีการ ได้เชิญให้คณะผู้บริหารที่ทำการมอบทุนได้กล่าวให้โอวาสแก่เด็กๆที่ได้รับทุน หมั่นศึกษาตั้งใจเรียนนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต.