โรงแรมในเครือซันไชน์ พัทยา มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงาน 112 ทุน

0
139
นายสันต์ และนางวันทนีย์ ศุภรหัสรังสี  ประธานกรรมการบริหารโรงแรม และรีสอร์ทเครือในซันไชน์พัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคณะผู้บริหาร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรธิดาของพนักงานในเครือ 112 ทุน รวมกว่า 243,000 บ.
นายสันต์ และนางวันทนีย์ ศุภรหัสรังสี ประธานกรรมการบริหารโรงแรม และรีสอร์ทเครือในซันไชน์พัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรธิดาของพนักงานในเครือ 112 ทุน รวมกว่า 243,000 บ.

เมื่อ 28 เมษายน 61 ที่ ห้องประชุม ซันไชน์ การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ต.นาเกลือ นายสันต์ และนางวันทนีย์ ศุภรหัสรังสี ประธานกรรมการบริหารโรงแรม และรีสอร์ทเครือในซันไชน์พัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือ ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และคณะผู้บริหาร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานในเครือ เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและบุตรธิดาที่มี่ผลการเรียนดี รวม 9 โรงแรม จำนวน 112 ทุน แบ่งออกเป็นชั้นอนุบาล 18 ทุนๆ ละ 1,500 บ. ประถมศึกษา 50 ทุนๆละ 2,000 บ. มัธยมศึกษา 32 ทุนๆละ 2,500 บ. อุดมศึกษา 12 ทุน ๆ ละ 3,000 บ. รวมจำนวนทั้งสิ้น 243,000 บ.

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลกิจกรรมวาดภาพระบายสีหัวข้อเรารักพัทยา รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิชญาภัค ใจภักดี  รางวัลที่ 2 ด.ช.ภัทรเวช คำเสมอ และการเขียนเรียงความเรื่อง โรงแรมซันไชน์ ในความคิดของฉัน ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ กันงาม รางวัลที่ 2 ด.ช.นัทธนนทธ์ ลายคราม รางวัลที่ 3 ด.ช. ศิวกร ทองวงศ์ และรางวัลที่ 4 ด.ญ.ดารารัตน์ มีเปี่ยม และระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 นายกสิน ยอดปรีชา  รางวัลที่ 2 นายธนาธิป ยอดปรึกษา รางวัลที่ 3 นายปรเมศวร์ เจริญผล รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากทางคณะผู้บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทเครือในซันไชน์ฯ เพื่อให้เด็กมีกำลังใจที่จะหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนต่อไป.

นร.ผู้ชนะในกิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อเรารักพัทยา และการเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในเรื่อง โรงแรมซันไชน์ ในความคิดของฉัน
นร.ผู้ชนะในกิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อเรารักพัทยา และการเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในเรื่อง โรงแรมซันไชน์ ในความคิดของฉัน
กิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อเรารักพัทยา รางวัลที่ 1 ด.ญ.พิชญาภัค ใจภักดี รางวัลที่ 2 ด.ช.ภัทรเวช คำเสมอ รับเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ
กิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อเรารักพัทยา รางวัลที่ 1 ด.ญ.พิชญาภัค ใจภักดี รางวัลที่ 2 ด.ช.ภัทรเวช คำเสมอ รับเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ