โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

เมื่อ   8 กรกฎาคม 62  ที่ ในศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย คุณประวีร์ เหวียนระวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา นำคณะผู้บริหาร และทีมงานนำสิ่งของอุปโภค – บริโภค ไปมอบให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย โดยมี นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผกจ. ศูนย์พักพิงเด็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆร่วม  เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของ อาทิ ผงซักฟอก กระดาษชิชชู อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ทำสวน รวมไปถึงขนมขบเคี้ยว และอาหารแห้งนอกจากนั้นทางทีมงานยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆ เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ.