โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท ร่วมกับ มูลนิธิไฮเนค มอบทุนการศึกษา 63 ทุน ให้นักเรียนเรียนดี

เมื่อ 13 มกราคม 63  นายธีรพันธ์ เชิ้อประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิไฮเนค ซึ่งมี มร.วิลเลี่ยม ไฮเนค ซึ่ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้ก่อตั้ง โดยทางโรงแรมอวานีฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาเป็นจำนวน 63 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนภายนอก สำหรับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้แก่ โรงเรียนทุ่งระหาน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 และโรงเรียนเขาชีจรรย์ รวม 29 ทุน และทุนภายในสำหรับบุตรพนักงาน 34 ทุน รวมเป็นเงินมูลค่า 300,000 บาท

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 23  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษามีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และยังเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจ ให้มีขวัญกำลังใจในการเรียนที่ดีต่อไป และยังเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็ก ได้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม  และยังได้เรียนรู้การให้ในการบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือส่วนรวม จนนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพที่มั่นคง เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต.