โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันคริสต์มาส และเทศกาลวันปีใหม่

0
132

เมื่อ 29 ธันวาคม 60 ที่ โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ด้วงศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2561 ท่ามกลางครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนในสังกัดต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างคึกคัก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญสากล ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และความเชื่อของศาสนาคริสต์ให้แก่นักเรียนได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจในธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะโรงเรียนฯ ได้มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง การจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของตนเอง และนักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการ หรือธรรมเนียมของการเฉลิมฉลองโดยตรงอีกด้วย

นอกจากภายในงาน มีการตกแต่งประดับประดาสถานที่อย่างสวยงาม ทั้งต้นคริสต์มาส และตุ๊กตา สโนว์แมนแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยังได้เซอร์ไพสเด็กๆ ด้วยการนำแซนตาครอสมาแจกของขวัญ และขนมให้แก่เด็กๆ รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน สร้างสีสันความสนุกสนานให้แก่กิจกรรม รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเด็กๆ ตามธรรมเนียม โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงานต่างมีรอยยิ้มจากความสุขที่ได้รับ.