โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร จัดพิธีเปิดกีฬาสี “โพธิสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 42

0
101
ทีมกองเชียร์สีเหลือง
ทีมกองเชียร์สีเหลือง

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 61 ที่ โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นายบันลือ กุลวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพธิสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 42  ประจำปี 61 โดยมีบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น  ทัพนักกีฬา คณะครู กองเชียร์ และประชาชน เข้าร่วมพิธี  โดยแบ่งคณะครูและนักเรียนออกเป็น 6 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีม่วง สีแดง และ สีชมพู ประเภทกีฬาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตระกร้อ เปตอง และ กรีฑา โดยขบวนทัพนักกีฬาและกองเชียร์ ได้เคลื่อนขบวนจากด้านนอกโรงเรียน เข้ามายังในสนามฟุตบอล เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสานต่อนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพ พลานามัยของนักเรียน และยังเป็นการป้องกันไม้ให้เยาวชน หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้กีฬามาเป็นตัวเชี่ยมโยงความสัมพันธ์อันดี ในการรู้รักสามัคคี ให้ห่างไกลยาเสพติด เนื่องจากรู้เท่าทันโทษและพิษภัย ให้นักเรียนได้ตระหนักรู้อยู่เสมอ อีกทั้งยังใช้กีฬา เป็นสื่อการในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้เห็นถึงความเท่ห์ มีพลัง โดยไม่พึ่งพายาเสพติด ด้วยพลังคนยุคใหม่  โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่าง 13– 16 พฤศจิกายน 61  การแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ยังเป็นการค้นหานักกีฬาที่ฉายแววในแต่ละประเภท เพื่อคัดตัวไว้เพื่อส่งแข่งขันในนามตัวแทนของโรงเรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป.

อาจารย์บรรยาย สุขสำราญ และนักเรียนในแต่ละสี
อาจารย์บรรยาย สุขสำราญ และนักเรียนในแต่ละสี
ขบวนทัพนักกีฬาและกองเชียร์ เคลื่อนขบวนสู่สนามฟุตบอล เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ขบวนทัพนักกีฬาและกองเชียร์ เคลื่อนขบวนสู่สนามฟุตบอล เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ