โรงเรียนเมืองพัทยา 9 เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

0
179
นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมี คณะครูอาจารย์และนักเรียน สนใจเข้าร่วมเข้ากิจกรรม เป็นจำนวนมาก
นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมี คณะครูอาจารย์และนักเรียน สนใจเข้าร่วมเข้ากิจกรรม เป็นจำนวนมาก

เมื่อ 17 สิงหาคม 61 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมเข้ากิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัว  เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาตนเอง พร้อมการนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์นี้มีคำตอบ พร้อมการประกวดแข่งขันการสาธิต และปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ ของครูและนักเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วย.