โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

0
363
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี  ด้วยการแสดงจากชุดรีไซเคิลที่ทำจากเศษขยะ นำมาสร้างให้เกิดประโยชน์
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ด้วยการแสดงจากชุดรีไซเคิลที่ทำจากเศษขยะ นำมาสร้างให้เกิดประโยชน์

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 60 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีเปิด กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ประจำปี 2560 ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดชุดแต่งกายจากขยะรีไซเคิลพร้อมกิจกรรมขยะแลกของและกิจกรรมตลาดนัดมือสอง โดยได้รับความสนใจของเหล่านักเรียนและเป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การร่วมมือในการจัดการและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยแต่ละชิ้นงานเป็นผลงานจากนักเรียนในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผลงานของนักเรียนที่ได้นำเศษวัสดุนำมาประดิษฐ์ เป็นชุดสวมใส่ จำนวน 15 ผลงาน รวมไปถึงการนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้นำมาแลกสิ่งของ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้นักเรียนได้จัดร้านค้าของตนเองด้วยนำสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นที่ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้  นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของเล่น นำมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เหล่านักเรียนได้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยวิธีการต่างๆและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย.