โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมเยาวชนรักการกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง

0
169
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด

เมื่อ 27 มิถุนายน 60 นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 โดยมีนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมีขบวนพาเหรดของเหล่านักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละสี เดินรอบสนาม เพื่อให้ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู อาจารย์ ประชาชนในชุมชนและผู้ปกครองได้ร่วมชมขบวนพาเหรดที่เคลื่อนขบวนเข้าสู่ปะรำพิธี   พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียน  ต่อด้วยการแข่งขันในรายการต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์เป็นอย่างมาก

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของเมืองพัทยา ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ไม่หลงผิดติดยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,684 คน แบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ประเภทการแข่งขันออกเป็น 12 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาวิ่งอุ้มลูกบอลฟุตบอล วิ่งเก็บของ เหยียบลูกโป่ง โยนบอลลงห่วง แตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปัก-ตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา  สำหรับสีที่ได้เหรียญรวมการแข่งขันมามาเป็นอันดับที่ 1 คือ สีแดง อันดับ 2 สีเขียว และอันดับ 3 สีฟ้า

บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน