โรงเรียนเมืองพัทยา 8 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร

0
6

เมื่อ 17 มกราคม 63  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล)นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร โดยมี นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล) กล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.พัทยา ร่วมมอบของที่ระลึกแก่น้องๆ เยาวชน ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ จำนวน 60 คน

Loading…

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล) เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 2,187 คน และตั้งอยู่ในเขตชุมชนตลาดวัดชัยมงคล โดยในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียน ส่งผลให้มีการจราจรหนาแน่นและติดขัด อันเกิดมาจากการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้เส้นทางเดินทางตามปกติ การเดินทางรับส่งนักเรียนของผู้ปกครอง ประกอบกับทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรภายในโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองจอดรถรับส่งนักเรียนตรงบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งถนนพัทยาใต้ ด้านหน้าโรงเรียนตรงข้ามวัดชัยมงคล และด้านข้างฝั่งถนนพัทยาสายสอง โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักเรียนในการข้ามถนนมาโรงเรียนได้ระดับหนึ่ง

ต่อมานายปรีชา ค้าขาย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) มีข้อเสนอแนะที่จะให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนด้านการจราจร จึงได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการจราจร ภายใต้โครงการยุวจราจร ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร สามารถเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนทั้งสองฝั่งได้ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้จราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้า และช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย.