โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์

0
140

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการกุศล โดยมี นายบรรลือ กุลละวานิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  โดยมีเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์หนองอ้อ พระมหาภูชิชญ์ ติสาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   โดยทางเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดสร้างห้องน้ำส่วนกลางและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ขบวนผ้าป่าจากสำนักสงฆ์หนองอ้อ ได้เดินทางถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 5 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และตั้งกองผ้าป่าพร้อมกัน  ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษามอบให้แก่ทางโรงเรียนในการนำไปปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุด และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยได้ยอดรวมกฐินทั้งสิ้นคิด เป็นจำนวนเงินบริจาค จำนวน 904,767 บาท ซึ่งในงานการออกโรงทานจากการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ผู้ที่มาร่วมงานรับประทานฟรีด้วย.