โรงเรียนเมืองพัทยา 5 จัดงานวิชาการ “66 ปี ก้าวสู่ Thailand 4.0

0
152
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ “66 ปี การศึกษาเมืองพัทยา 5 ก้าวสู่ Thailand 4.0” โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โดยในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถื่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ “66 ปี การศึกษาเมืองพัทยา 5 ก้าวสู่ Thailand 4.0” โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โดยในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถื่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

เมื่อ 8 กันยายน 60 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ “66 ปี การศึกษาเมืองพัทยา 5 ก้าวสู่ Thailand 4.0”  โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) ให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โดยในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ร่วมในพิธีและชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

สำหรับงานวิชาการ “66 ปี การศึกษาเมืองพัทยา 5 ก้าวสู่ Thailand 4.0”  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่การศึกษาไทยยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งการโชว์ทักษะทางวิชาการให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง อาทิ การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การเขียนคำภาษาไทยพื้นฐานตามคำบอก  และมีเกมส์ 180 ไอคิว การแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” การเล่านิทานคุณธรรม การเดาะตะกร้อ การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์การห่อขนมจากใบตอง การตอบปัญหาภาอังกฤษ และชมการแสดงที่น่ารักจากน้องๆ นักเรียนมากมาย.