โรงเรียนอนุบาล ทม.หนองปรือ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน พร้อมปรับตัวรับการเรียนแบบใหม่

เมื่อ 27 มิถุนายน 63  ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  นายกิตติศักดิ์  ศิริเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  เป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนใหม่   โดยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้   ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนใหม่    ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้  และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน    การส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองและนักเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้   พบว่าการเรียนการสอน  ของครูและนักเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  กับโรคระบาดโควิด-19  ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนในแต่ละห้อง  สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  เข้าเรียนเวลา 8.00 น. -12.00 น.  ในรายที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับก็จะอยู่ในความดูแลของครูจนถึงเวลา 15.00 น.  นอกจากนี้ในส่วนของเด็กทุกคน จะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาเรียน  พกช้อนมารับประทานอาหารเอง  นำแก้วน้ำและขวดน้ำมาเอง  พกเจลแอลกอฮอล์ลมาโรงเรียนมาทุกครั้ง   โดยทางโรงเรียนมีหน้ากากเฟซชิลด์  หน้ากากอนามัย  พร้อมเจลล้างมือแจกแก่นักเรียนทุกคน    ซึ่งในการปฐมนิเทศ พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง.