โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ประชุมเตรียมจัดวิ่งการกุศล สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา

0
858

เมื่อ 22 ตุลาคม 63  ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ  นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”  ในเดือนพฤศจิกายน 63  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 ดร.โชติธนพัฒน์ หาญเจริญอัศวสุข ประธานบริษัทไอเลิฟยู (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นองค์กรการกุศลเอกชน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนักเรียนที่พิการทางสายตาทุกคน ที่เข้ามารับบริการด้านการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการแนะแนวการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดโครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแด่น้องผู้พิการทางสายตา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนที่พิการทางสายตา

ทั้งนี้มติในประชุม ได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 63 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ 10 กิโลเมตร สำหรับรูปแบบและรายละเอียดของเหรียญ และถ้วยรางวัล ประเภทการแข่งขัน ของที่ระลึก รวมถึง บริษัทรับจัดงานและผู้ให้การสนับสนุน จะนัดหมายหารือกันอีกครั้งหนึ่ง.