โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา หาช่องทางระดมทุนมาใช้จ่าย หลังผ่านวิกฤตโควิด-19

0
239

เมื่อ 7  กรกฎาคม 63 นายชิด  สุขหนู  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา    ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงแนวทางในการระดมทุน เพื่อนำมาใช้จ่ายภายในโรงเรียนในยุคโควิด-19 นี้ว่า   ก่อนหน้านี้ในทุกปีทางโรงเรียน จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ในการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆของโรงเรียน  ซึ่งที่ผ่านมาในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล   หรือการจัดกรรมการแสดงของนักเรียน เพื่อหารายได้เข้าโรงเรียน  แต่ในปีนี้หลังจากทั่วโลกประสบวิกฤตโควิด-19  ก็พบว่าแผนการระดมทุนของโรงเรียนต้องยกเลิกไป   แต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายขของทางโรงเรียนก็ยังต้องมีอยู่  หากจะรอเพียงการรับบริจาคจากผู้ใจบุญเพีงทางเดียว คงจะไม่เพียงพอแน่นอน


ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต่อว่า  ทางโรงเรียนจึงได้คิดกิจกรรมต่างๆเพื่อขอรับการบริจาคมากมาย  อาทิ  การไลฟ์สดการแสดงของนักเรียน เพื่อขจอรับการบริจาคจากผู้ใจบุญ   ซึ่งก็พบว่ายังพอได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนมาบ้าง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   ล่าสุดทางโรงเรียนจึงได้เตรียมขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่าง  ๆ  ในการนำสินค้าของหน่วยงานหรือองค์กร  มาจำหน่ายผ่านการไลฟ์ทางเฟซบุ๊ค   โดยทางโรงเรียนจะขอรับมาจำหน่ายในราคาต้นทุน     หรือบางองค์กรที่ไม่สะดวกที่จะบริจาคเป็นเงิน  ก็สามารถบริจาคเป็นสินค้าและบริการ    แล้วทางโรงเรียนจะได้นำมาจำหน่าย เพื่อหารายได้ต่อไป   โดยทางห้างร้านต่างๆสามารถติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของเพื่อบริจาคได้ที่โรงเรียนสอนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา.