โรงเรียนมารีวิทย์ มอบวุฒิบัตรให้แก่ยุวบัณฑิต ครั้งที่ 25 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการศึกษา

0
110

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 62  ที่ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา  บรรดาผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล   เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานยุวบัณฑิต  ครั้งที่ 25 ที่ทางโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ได้จัดขึ้น   ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโต และมีความเจริญงอกงาม ทางกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูง โดยการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์ทุกคน รักการศึกษา ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป

โดยพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก  นายชวน  ชนะกิติเกียรติศักดิ   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน  นำคณะครูร่วมแสดงความยินดี   โดยมี ดร.สตีเวน ชนะกิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการเครือโรงเรียนมารีวิทย์   เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 253 คน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร.