โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ทำกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

เมื่อ 2 สิงหาคม 62  ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  พัทยากลาง  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กของศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมทำกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต โดยมี คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน  พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ให้ทางคณะดูงานจากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้รับทราบถึงบทบาทการทำงานด้านการกุศลและในด้านต่างๆของทางมูลนิธิฯ

จากนั้น  ได้นำนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  ได้เข้าทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสีส่งเสริมจิตนาการ กิจกรรมเกมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานจำนวนหนึ่ง  เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยให้นำไปพัฒนาในส่วนที่ขาดแคลน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.