แถลงผลการดำเนินงาน “การ์ดพลังป้องกันเด็ก” ที่สามารถเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กเอาตัวรอดจากการถูกลวง

0
161
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (คนที่ 2 จากซ้าย)  นายศิโรเมศร์  อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (ขวา) นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผู้ออกแบบเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก (ซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจันจิรา  ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจังหวัดชลบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมกับคณะฯ
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (ขวา) นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้ออกแบบเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก (ซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจังหวัดชลบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมกับคณะฯ

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม ที่ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ทพัทยา ได้มีการจัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการป้องกันตัวเองจากการถูกล่อล่วงและสิทธิเด็ก โดยใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก  หรือ Child Protection Card Game โดยมี นางสาวจันจิรา  ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จังหวัดชลบุรี  นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน  นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผู้ออกแบบเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมนั้น มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ  ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการเรียนรู้นั้น จะสามารถออกแบบเกม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของอะไร โดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในฐานะองค์กรสาธารณะ  จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการป้องกันตัวเองจากการถูกล่อลวง และสิทธิเด็กสาหรับเด็กในชุมชนและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชลบุรี โดยใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ต่อคณะกรรมการพิจารณา กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี

ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 ให้ผลิตนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก และดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 293,450 บาท  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเรื่องภัยการล่อลวง และการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน และสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็กในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จ เป็นที่แพร่หลาย และสามารถเพิ่มพูนความรู้ ช่วยให้เด็กรอดพ้นจากการถูกล่อลวงได้จริง

จนถึงในวันนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา ระยะเวลาเกือบ 1 ปี  จึงได้มีการแถลงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากการถูกล่อล่วงและสิทธิเด็ก  โดยใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก  โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 50  คน จาก 31 องค์กร  เป็นการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังเด็กถูกล่อล่วง ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน 25  คน หน่วยงานภาครัฐ 11  คน  สถานศึกษา 7  คน  และองค์กรภาคประชาสังคม 7 คน

โดยก่อนจะเข้าสู่พิธีการในช่วงบ่าย ทางด้าน นางสาวจันจิรา  ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจั งหวัดชลบุรี  นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ร่วมกันมอบเกมส์การ์ดพลังฯให้ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรม คนละ 1 กล่อง เพื่อนำไปเรียนรู้ต่อยอดสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็ก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในราคา 999 บาท รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่องานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิ เอช เอช เพื่อเด็กไทย หรือ โทร. 038-488956.