เอกอัครราชทูตจาก 8 ประเทศ และ UN เยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

0
1908

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 63 ที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี  นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆจากบ้านเอื้ออารี   และศูนย์พักพิงเด็ก ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตจาก 8 ประเทศ อาทิ  บาห์เรน ปานามา ตุรกี โปแลนด์   คาซัคสถาน  คูเวต รัสเซีย อุซเบกิสถาน    และ  ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ ( UN) มาเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย


โดยทางคณะ ได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก รถโมบายเคลื่อนที่ ที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแคมป์คนงานต่างๆในเมืองพัทยา ไปให้ความรู้ในด้านต่างๆ สอนภาษา ลดปัญหาการปล่อยเด็กให้อยู่ลำพัง ลดปัญหาผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเด็ก ป้องกันปัญหาการถูกล่อลวง รวมทั้งเยี่ยมชมงาน เกษตรจากแปลงผักปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว เห็ดนางฟ้า ที่ปลูกไว้รับประทานเองในองค์กร และหากเหลือจากการบริโภคจะแบ่งขายสร้างรายได้หมุนเวียน รวมไปถึงงานหัตถกรรม เดคูพาจ โดยใช้ใบลานและผักตบชวา มาทำเป็นตระกร้า หมวก สานกระจูด และของชำร่วยอื่นๆ    ที่ผลิตจากธรรมชาตินำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์  ด้วยลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของเด็กที่ไม่ซ้ำ  เป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ  แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่

โดยผลงานของเด็กที่ออกมา มีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยทุกชิ้นงาน ราคาย่อมเยาว์ รายได้ทั้งหมดเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาสบ้านเอื้ออารี และเด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย โดยคณะเอกอัครราชทูตจาก 8 ประเทศ ได้ชื่นชมและอุดหนุนสินค้าของเด็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตผลงาน.