เยาวชน 5 ศาสนา กว่า 160 คน ออกค่ายเยาวชนสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

0
286

เมื่อ 26 มีนาคม 62   ที่ วัดซิกส์ พัทยาใต้ นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  นายดาชัน ซิงห์ รองประธานวัดซิกส์กรุงเทพมหานคร  ร.ต.กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ ผช.เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  นางสุพัตรา  หะยี อับดุลรอมาน จนท.กลุ่มศาสนสัมพันธ์  นำเยาวชน จากองค์กรศาสนากว่า  160 คน ที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน 5 ศาสนา   จากกรุงเทพมหานคร ที่ ได้แก่  ศาสนาคริส  ฮินดู  พุทธ  อิสลาม และ ซิกส์   มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของศาสนาที่ต่างกัน โดยมี นายอำมริต ซิงห์ กาลลา  ประธานวัดซิกส์พัทยา และคณะกรรมการ  คอยให้การต้อนรับ

               การจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระคัมภีร์ ของศาสนาซิกส์  ให้ทดลองบทสวดมนต์ ตาม พระธรรมคำสอน  อีกทั้งยังให้ทดลองรับประทานอาหาร และเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่  การรับประทานอาหารของชาวซิกส์  ซึ่งในครั้งนี้ล้วนเป็นอาหารเจ ที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์  เป็นอาหารสุขภาพ สามารถรับประทานได้ทุกศาสนา

ต่อมาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เดินทางต่อไปยัง มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา โดยมี นายเสรี มากอุส่าห์ ที่ปรึกษามิสยิดฯ และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง คอยให้การต้อนรับ  และนำเยี่ยมชมสถานที่และเรียนรู้หลักปฎิบัติทางศาสนาอิสลาม  ในการทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น ด้านความเป็นอยู่ หรือพิธีงานศพ หรือเรียกว่า “บัรซัค”หรือต้องฝังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

              นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางไปอีกหลายสถานที่สำคัญ ทางศาสนาอีก  3 ศาสนา ในเมืองพัทยา คือ ศาสนาคริสต์ ที่โบสถ์พระมหาไถ่ พัทยา   ศาสนาฮินดู ที่วิหารพระแม่กาลี  ศาสนาพุทธ ที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 62  เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง   โดยทางด้านกรมการศาสนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับทัศนคติของเยาวชน ที่นับถือศาสนาต่างกัน ให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกัน  ไม่ให้เกิดการแตกแยกแบ่งชนชาติศาสนา.