เมืองพัทยาหนุนเยาวชน ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

0
124
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬา จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 277 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬา จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 277 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 61 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬา จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 277 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมือง นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมจำนวน 36 คน พร้อมนำสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม  61 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

การแข่งขันครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  7 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักกันเสียสละ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา.