เปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ให้เยาวชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อ 2 สิงหาคม 62  นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,218 คน แบ่งเป็น 7 สี คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีแสด และสีม่วง โดยแบ่งประเภทกีฬาและเกมส์การแข่งขัน เป็น 10 ประเภท ได้แก่ วิ่งอุ้มลูกบอล วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับอนุบาล -ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในภาคบ่าย

การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมน้ำใจเป็นนักกีฬา.